mgr Monika Krochmalny

Psychoterapeuta

 

 

PSYCHOTERAPIA

Pracuję w podejściu integratywnym, które łączy teorie oraz techniki różnych modalności psychoterapeutycznych. Najczęściej wykorzystuję podejście systemowe. W psychoterapii systemowej każda osoba postrzegana jest jako część systemu, w którym funkcjonuje. Jej problemy nie pochodzą tylko z wewnętrznych procesów psychicznych, ale mają na nie wpływ różne czynniki związane z systemem pacjenta, w szczególności z jego rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym. Podejście integratywne pozwala na szerokie możliwości pomocy w różnych zaburzeniach oraz innych problemach pacjentów.

Swoją pracę poddaję superwizji.

KWALIFIKACJE:
 • Psychologia. Specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika. Specjalność: pedagogika zdrowia. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Studia podyplomowe: 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, zakończone uzyskaniem dyplomu (2016r.)
 • „Mózg a Człowiek” - szkolenie z zakresu podstaw diagnozy neuropsychologicznej
 • Kurs dla psychologów- biegłych sądowych w Krakowie
 • Szkolenie w diagnozie klinicznej DSM IV- TR w Krakowie
 • Szkolenie „Integratywna psychoterapia krótkoterminowa” w Krakowie
 • Szkolenie „Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami jedzenia” w Krakowie
 • Szkolenie „ Integratywna systemowa psychoterapia depresji” w Krakowie
 • Szkolenie „Metasystemowa psychoterapia uzależnień” w Krakowie
 • Szkolenie „Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych” w Krakowie
 • Szkolenie „Hipnoza kliniczna”- szkolenie podstawowe oraz zaawansowane
 • Szkolenie w zakresie psychoterapii metasystemowej zaburzeń psychotycznych
DOŚWIADCZENIE

Od 2008r. do nadal pracuję jako psycholog w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Pracowałam na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie, jak i w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym (ZOL). Poza pracą w szpitalu, doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii  zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Rybniku, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Żorach, w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Żorach. Przez okres kilku lat współpracowałam z Sądem Okręgowym w Gliwicach pełniąc funkcję biegłego sądowego.

Rejestracja

600 818 992

 

Godziny przyjęć:

Po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

Logo ACER Prywatnych Gabinetów Lekarskiw w Rybniku

ACER

Prywatne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie


Kontakt

RYBNIK-BOGUSZOWICE

ul. Nowomiejska 6
44-251 Rybnik-Boguszowice
32 422 55 98

 

JASTRZĘBIE ZDRÓJ SZEROKA

ul. Powstańców Śląskich 103
Jastrzębie Zdrój, Szeroka
798 872 966