"ACER" ILONA I STANISŁAW KLON SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY I LEKARZY STOMATOLOGÓW realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności centrum medycznego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w dziedzinie ortopedii.”

1. Przedmiotem projektu jest jest zakup nowych środków trwałych w celu wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produktowych oraz procesowych w zakresie diagnostyki i oceny uszkodzenia Więzadła Krzyżowego Przedniego (WKP) oraz w zakresie leczenia zespołu cieśni kanału nadgarstka metodą mikrochirurgii otwartej z użyciem mikroskopu.

2. Głównym celem Projektu jest wdrożenie innowacji technologicznej stosowanej w skali kraju w okresie do 3 lat celem dywersyfikacji działalności w obszarze ortopedii prowadzącej do zwiększenia konkurencyjności firmy.

Planowane efekty:
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [ EPC ] - 1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [ szt. ] – 1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [ szt. ] - 1 szt.
Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno – procesowe [ szt. ] - 1 szt.
Liczba przedsiębiorstw rozbudowujących zasoby w celu utrzymania konkurencyjności [ szt. ] - 1 szt.

WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 259 008,00

WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]: 235 600,00

DOFINANSOWANIE UE [PLN]: 200 260,00

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Liczba przedsiębiorstw utrzymujących miejsca pracy w przedsiębiorstwach - 1